プライバシーポリシー

Privacy Policy

Chính sách bảo mật

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

Kebijakan pribadi

隐私政策

patakaran sa paglilihim

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

นโยบายความเป็นส่วนตัว

गोपनीयता नीति

日本語
English
Tiếng Việt
ဗမာ
Indonesia
简体中文
Tagalog
ខ្មែរ
ไทย
नेपाली

BEENOS HR Link株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供する「Linkus」(以下「本サービス」といいます。)における、お客さまについての個人情報を含む利用者情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を定めます。

1. 収集する利用者情報及び収集方法
本ポリシーにおいて、「利用者情報」とは、お客さまの識別に係る情報、通信サービス上の行動履歴、その他お客さままたはお客さまの端末に関連して生成または蓄積された情報であって、本ポリシーに基づき当社が収集するものを意味するものとします。
本サービスにおいて当社が収集する利用者情報は、その収集方法に応じて、以下のようなものとなります。
(1) お客さまからご提供いただく情報
本サービスを利用するために、または本サービスの利用を通じてお客さまからご提供いただく情報は以下のとおりです。
・氏名、生年月日、性別、職業等プロフィールに関する情報
・メールアドレス、電話番号、住所等連絡先に関する情報
・クレジットカード情報、銀行口座情報、電子マネー情報等決済手段に関する情報
・お客さまの肖像を含む静止画情報
・入力フォームその他当社が定める方法を通じてお客さまが入力または送信する情報
(2) お客さまが本サービスの利用において、他のサービスと連携を許可することにより、当該他のサービスからご提供いただく情報
お客さまが、本サービスを利用するにあたり、ソーシャルネットワーキングサービス等の他のサービスとの連携を許可した場合には、その許可の際にご同意いただいた内容に基づき、以下の情報を当該外部サービスから収集します。
・当該外部サービスでお客さまが利用するID
・その他当該外部サービスのプライバシー設定によりお客さまが連携先に開示を認めた情報
(3) お客さまが本サービスを利用するにあたって、当社が収集する情報
当社は、本サービスへのアクセス状況やそのご利用方法に関する情報を収集することがあります。これには以下の情報が含まれます。
・リファラ
・IPアドレス
・サーバーアクセスログに関する情報
・Cookie、ADID、IDFAその他の識別子
2. 匿名加工情報および仮名加工情報の取扱いについて
当社は、現在、匿名加工情報(個人情報保護法に定める匿名加工情報をいいます。以下同じ。)を作成していません。
当社は、匿名加工情報の作成および第三者提供をする場合、別途定める「匿名加工情報取扱ルール」を遵守して、安全管理のための措置を講じます。
当社は、仮名加工情報(個人情報保護法に定める仮名加工情報をいいます。以下同じ。)を作成又は取得した場合には、データの統計的な分析のために利用し、個人情報の保護に 関する法令に従い、安全管理のための措置を講じます。当社は、個人情報の保護に関する法令に基づく場合を除き、仮名加工情報の第三者への提供は行いません。
3. 利用目的
本サービスのサービス提供にかかわる利用者情報の具体的な利用目的は以下のとおりです。
(1) 本サービスに関する登録の受付、本人確認、お客さま認証、お客さま設定の記録、利用料金の決済計算等本サービスの提供、維持、保護及び改善のため
(2) お客さまのトラフィック測定及び行動測定のため
(3) 広告の配信、表示及び効果測定のため
(4) 本サービスに関するご案内、お問い合わせ等への対応のため
(5) 本サービスに関する当社の規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます。)に違反する行為に対する対応のため
(6) 本サービスに関する規約等の変更などを通知するため
4. 個人情報の管理者および管理について
当社の保有する個人情報の管理者は、BEENOS HR Link株式会社(日本において、法人番号0107-01-040200で登記された会社)です。
当社は、当該管理者を代表し、個人情報の管理について責任を担う部門に個人情報管理統括責任者を配置します。
この部門は、個人情報を適切に管理することにより、個人情報の保護を目的とする当社の取組みを推進し、監督します。
BEENOS HR Link株式会社
個人情報取扱責任者:岡﨑 陽介
連絡先:info@linku-s.com
5. 通知・公表または同意取得の方法、利用中止要請の方法
お客さまは、本サービスの所定の設定を行うことにより、利用者情報の全部または一部についてその収集又は利用の停止を求めることができ、この場合、当社は速やかに、当社の定めるところに従い、その利用を停止します。なお利用者情報の項目によっては、その収集または利用が本サービスの前提となるため、当社所定の方法により本サービスを退会した場合に限り、当社はその収集又は利用を停止します。
6. 第三者提供
当社は、利用者情報のうち、個人情報については、あらかじめお客さまの同意を得ないで、第三者(日本国外にある者を含みます。)に提供しません。但し、次に掲げる必要があり第三者(日本国外にある者を含みます。)に提供する場合はこの限りではありません。
(1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3) 第4項の定めに従って、提携先または情報収集モジュール提供者へ個人情報が提供される場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) その他、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)その他の法令で認められる場合
7. 共同利用
現在、共同利用はおこなっておりません。
8. 個人情報の開示・訂正・削除等について
当社は、個人情報の保護に関する法令に基づき、個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の停止、利用目的の通知、同意の撤回(該当する場合)および第三者提供記録の開示の請求に対応いたします。
ただし、かかる請求が個人情報の保護に関する法令の定める要件をみたさない場合、ご希望に添えない場合があります。
9. 個人情報の開示請求等の受付方法について
個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の停止等を請求する場合は、当社が別に定めるところに従い、所定の請求書に必要事項をご記入いただき、下記の受付窓口宛てに郵送して下さい。
開示請求の場合は、所定の手数料および書面による開示を希望される場合は郵送料(ただし、書面の交付による開示を希望される場合に限ります。)も同封してください。
受付窓口
BEENOS HR Link 株式会社個人情報顧客相談窓口
〒140-0001 東京都品川区北品川四丁目7番35号御殿山トラストタワー6階
10. 個人情報の利用目的の通知請求の受付方法について
当社の個人情報の利用目的の通知を希望される場合は、info@linku-s.comまでお申し出ください。
11. お問い合わせ窓口
ご意見、ご質問、苦情のお申出その他利用者情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

住所:〒140-0001 東京都品川区北品川四丁目7番35号御殿山トラストタワー6階
BEENOS HR Link株式会社
個人情報取扱責任者:岡﨑 陽介
連絡先:info@linku-s.com
12. プライバシーポリシーの変更手続
当社は、必要に応じて、本ポリシーを変更します。但し、法令上お客さまの同意が必要となるような本ポリシーの変更を行う場合、変更後の本ポリシーは、当社所定の方法で変更に同意したお客さまに対してのみ適用されるものとします。なお、当社は、本ポリシーを変更する場合には、変更後の本ポリシーの施行時期及び内容を当社のウェブサイト上での表示その他の適切な方法により周知し、またはお客さまに通知します。

【2020年6月19日制定】
【2021年2月1日改定】
【2022年4月1日改定】

User Information collected by BEENOS HR Link through the Service will be as follows, depending on how it is collected.

1. The Data BEENOS HR Link Collect about User and How It is Collected
"User Information" in this privacy policy shall mean information pertaining to the identity of a user, history of action on communications services, or any other information generated or accumulated in connection with user’s devices and those of which are collected by BEENOS HR Link pursuant to this privacy policy. User Information collected by BEENOS HR Link through the Service will be as follows, depending on how it is collected. (1) Information provided by user Information provided by users to use the Service is as follows: ・ Information relating to the user profile such as name, date of birth, sex, and occupation. ・ Information relating to the contact information such as e-mail address, telephone number, address. ・ Information relating to payment methods such as credit card information, bank account information, electronic money information. ・ Still image information including the user's portrait. ・ Information entered or transmitted by the user through the input form or other methods prescribed by BEENOS HR Link. (2) Information provided by other services due to user’s permission on cooperation When a user permits cooperation with other services such as social networking services, the following information will be collected from the relevant external service based on the content agreed upon at the time of the approval: ・ ID used by the user for the external service. ・ Other information that the user has approved for disclosure to the partner company due to the privacy setting of the relevant external service. (3) Information BEENOS HR Link collects BEENOS HR Link may collect information regarding access and usage of the Service. This information includes the following information: ・ Referrer. ・ IP address. ・ Information about the server access log. ・ Identifiers such as Cookie, ADID, IDFA.
2. Handling of anonymized information and pseudonymized information
The Company currently does not create anonymized information (meaning anonymously processed information as defined in the Act on the Protection of Personal Information; the same shall apply hereinafter). If the Company creates anonymized information or provides it to a third party, the Company shall take precautions for safety management in compliance with the separately stipulated Rules for Handling Anonymized Information.
If the Company creates or collects pseudonymized information (meaning pseudonymously processed information as defined in the Act on the Protection of Personal Information; the same shall apply hereinafter), the Company shall use it for statistical data analysis and take precautions for safety management in accordance with laws and regulations pertaining to the protection of personal information.
The Company will not provide pseudonymized information to third parties, except in accordance with laws and regulations pertaining to the protection of personal information.
3. Purpose
The specific purposes of use of user information are as follows. (1) To provide, maintain, protect and improve the Service by registration, identity verification, user authentication, user setup records, and usage fee settlement calculations. (2) For user traffic measurement and behavioral measurement. (3) To deliver, indicate, and measure the effect of advertisement. (4) To provide the Service information and respond to inquiries. (5) To respond to actions for violations of rules and policies concerning the Service ("Policies, etc."), (6) For notifying of changes in the Policies, etc.
4. Controller and management of personal information
The controller of personal information held by the Company is BEENOS HR Link Inc. (the company registered in Japan under registration no. 0107-01-040200).
The Company represents the controller and appoints a Personal Information Administration Manager to the division responsible for managing personal information, and that division shall facilitate and supervise activities to protect personal information through the appropriate management of such information. BEENOS HR Link Inc.
E-mail: privacy@tenso.com
Personal Information Handling Supervisor: Yousuke Okazaki
Contact: info@linku-s.com
5. Method of Notification, Publication, Obtaining Consent, or Request for Discontinuation of Use
A user may request the suspension of collection or use of all or part of User Information by the Service settings, in which event BEENOS HR Link shall promptly cease the use of such information. Since some contents of the User Information is mandatory for the Service provision, BEENOS HR Link may cease to collect and use the User Information after user’s withdraws from the Service membership in a manner prescribed by BEEBOS HR Link.
6. Provision to Third Parties
BEENOS HR Link will not provide any personal information among User Information to any third party (including any person outside Japan) without obtaining the prior consent of the users. Provided, however, in cases where this is permitted under the Personal Information Protection Law or other laws and regulations, or in response to inquiries from investigative agencies, etc. This does not apply to the case where BEENOS HR Link provides the information to a third party.
7. Sharing of Personal Information
None.
8. Disclosure/revision/deletion of personal information
The Company shall respond to requests for disclosure, revision, addition, deletion, discontinuation of use, elimination, cessation of provision to third parties and notification of purposes of use of personal information, withdrawal of consent (where applicable), and disclosure of third-party records, in accordance with laws and regulations pertaining to the protection of personal information.
However, if such request does not meet the requirements provided by laws and regulations pertaining to the protection of personal information, the Company may not respond to the request.
9. Method of accepting a request for disclosure of personal information
When making a request for disclosure, revision, addition, deletion, discontinuation of use, elimination, or cessation of provision to third parties of personal information, or other requests, please complete the specified request form in accordance with procedures separately set out by the Company and send it by mail to the contact address below.
In the event of a request for disclosure, please enclose the predetermined fee, and document delivery postage if (but only when) you request disclosure in writing.
10. Method of accepting request for notification of purposes of use of personal information
To request notification of the purposes of use of personal information, please contact the Company at info@linku-s.com.
11. Contact Points for Inquiries
Inquiries about opinions, questions, complaints, and other matters concerning the handling of user information shall be submitted to the contact below. Address: Gotenyama Trust Tower 6F, 6-7-35 Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0001 Japan BEENOS HR Link Inc. Personal Information Handling Supervisor: Yousuke Okazaki Contact: info@linku-s.com
12. Privacy Policy Modification Procedures
BEENOS HR Link may change the privacy policy as needed. Provided, however, that in the event of any changes that require the consent of the user under laws and regulations, privacy policy after the change shall be applied only to the user who consents to the change in the manner prescribed by BEENOS HR Link. In addition, BEENOS HR Link shall inform the user of the date and content of the privacy policy after the change by displaying it on the website or by any other appropriate means, or shall inform the user of it.

Established on June 19, 2020
Revised on February 1, 2021
Revised on April 1, 2022

chính sách bảo mật này nhằm mục đích cung cấp thông tin về cách BEENOS HR Link Inc. ( "BEENOS HR Link") xử lý Linkus ( "Dịch vụ") thông tin của người dùng bao gồm cả dữ liệu cá nhân.

1. Dữ liệu BEENOS HR Link Thu thập về người dùng và cách nó được thu thập
"Thông tin người dùng" Trong chính sách quyền riêng tư này có nghĩa là thông tin liên quan đến danh tính của người dùng, lịch sử hành động đối với các dịch vụ truyền thông hoặc bất kỳ thông tin nào khác được tạo hoặc tích lũy liên quan đến các thiết bị của người dùng và các thiết bị của người dùng được thu thập bởi BEENOS HR Link theo Quyền riêng tư này chính sách. Thông tin người dùng được thu thập bởi BEENOS HR Link thông qua dịch vụ sẽ như sau, tùy thuộc vào cách nó được thu thập.
(1) Thông tin được cung cấp bởi thông tin người dùng được cung cấp bởi người dùng để sử dụng dịch vụ như sau:
· Thông tin liên quan đến hồ sơ người dùng như tên, ngày sinh, tình dục và nghề nghiệp.
· Thông tin liên quan đến thông tin liên lạc như địa chỉ e-mail, số điện thoại, địa chỉ.
· Thông tin liên quan đến các phương thức thanh toán như thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin tiền điện tử.
· Thông tin hình ảnh tĩnh bao gồm cả bức chân dung của người dùng.
· Thông tin được nhập hoặc truyền bởi người dùng thông qua biểu mẫu đầu vào hoặc các phương thức khác được quy định bởi BEENOS HR Link.
(2) Thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ khác do sự cho phép của người dùng về hợp tác khi người dùng cho phép hợp tác với các dịch vụ khác như dịch vụ mạng xã hội, thông tin sau đây sẽ được thu thập từ dịch vụ bên ngoài có liên quan dựa trên nội dung được thỏa thuận tại thời điểm sự chấp thuận:
· ID được sử dụng bởi người dùng cho dịch vụ bên ngoài.
· Thông tin khác mà người dùng đã chấp thuận tiết lộ cho công ty đối tác do cài đặt quyền riêng tư của dịch vụ bên ngoài có liên quan.
(3) thông tin BEENOS HR Link thu thập BEENOS HR Link có thể thu thập thông tin liên quan đến quyền truy cập và cách sử dụng dịch vụ. Thông tin này bao gồm các thông tin sau:
· Người giới thiệu.
· Địa chỉ IP.
· Thông tin về nhật ký truy cập máy chủ.
· Mã định danh như cookie, adid, idfa.
2. Xử lý thông tin ẩn danh và thông tin giả danh
Công ty hiện không tạo thông tin ẩn danh (có nghĩa là thông tin được xử lý ẩn danh theo quy định trong hành động bảo vệ thông tin cá nhân; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây).
Nếu công ty tạo thông tin ẩn danh hoặc cung cấp cho bên thứ ba, công ty sẽ đề phòng quản lý an toàn tuân thủ các quy tắc quy định riêng để xử lý thông tin ẩn danh.
Nếu công ty tạo hoặc thu thập thông tin giả danh (có nghĩa là thông tin được xử lý giả theo quy định trong hành động về bảo vệ thông tin cá nhân; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây), công ty sẽ sử dụng nó để phân tích dữ liệu thống kê và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho quản lý an toàn theo luật pháp và các quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.
Công ty sẽ không cung cấp thông tin giả về các bên thứ ba, ngoại trừ theo luật pháp và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.
3. ĐĂNG KÝ
Các mục đích sử dụng thông tin người dùng cụ thể như sau.
(1) Để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ bằng cách đăng ký, xác minh danh tính, xác thực người dùng, hồ sơ thiết lập người dùng và tính toán giải quyết phí sử dụng.
(2) để đo lưu lượng người dùng và đo lường hành vi.
(3) để cung cấp, chỉ ra và đo lường hiệu quả của quảng cáo.
(4) để cung cấp thông tin dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu.
(5) để đáp ứng với các hành động vi phạm các quy tắc và chính sách liên quan đến dịch vụ ("Chính sách, v.v."),
(6) để thông báo về những thay đổi trong các chính sách, v.v.
4. Bộ điều khiển và quản lý thông tin cá nhân
Bộ điều khiển thông tin cá nhân được tổ chức bởi Công ty là BEENOS HR Link Inc. (Công ty đã đăng ký tại Nhật Bản theo Đăng ký số. 0107-01-040200).
Công ty đại diện cho bộ điều khiển và chỉ định quản lý quản trị thông tin cá nhân để phân chia chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và bộ phận đó sẽ tạo điều kiện và giám sát các hoạt động để bảo vệ thông tin cá nhân thông qua việc quản lý thông tin đó.
BEENOS HR Link Inc.
E-mail: Privacy@tenso.com
Giám sát xử lý thông tin cá nhân: Yousuke Okazaki
Liên hệ: info@linku-s.com.
5. Phương pháp thông báo, ấn phẩm, có được sự đồng ý hoặc yêu cầu ngừng sử dụng
Người dùng có thể yêu cầu đình chỉ thu thập hoặc sử dụng tất cả hoặc một phần thông tin người dùng bằng cài đặt dịch vụ, trong đó sự kiện BEENOS HR Link sẽ kịp thời ngừng sử dụng thông tin đó.
Vì một số nội dung của thông tin người dùng là bắt buộc đối với việc cung cấp dịch vụ, BEENOS HR Link có thể ngừng thu thập và sử dụng thông tin người dùng sau khi người dùng rút khỏi thành viên dịch vụ theo cách theo quy định của liên kết Beebos HR.
6. Cung cấp cho bên thứ ba
BEENOS HR Link sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trong số thông tin người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả bất kỳ người nào bên ngoài Nhật Bản) mà không cần sự đồng ý trước của người dùng.
Được cung cấp, tuy nhiên, trong trường hợp điều này được cho phép theo luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các luật và quy định khác, hoặc để đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan điều tra, v.v. Điều này không áp dụng cho trường hợp BEENOS HR Link cung cấp thông tin cho bên thứ ba.
7. Chia sẻ thông tin cá nhân
Không có.
8. Tiết lộ / sửa đổi / xóa thông tin cá nhân
Công ty sẽ trả lời các yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng, loại bỏ, chấm dứt cung cấp cho các bên thứ ba và thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, rút ​​sự đồng ý (nếu có) và tiết lộ thứ ba- hồ sơ của đảng, theo luật pháp và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.
Tuy nhiên, nếu yêu cầu đó không đáp ứng các yêu cầu do luật pháp và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, công ty có thể không đáp ứng yêu cầu.
9. Phương pháp chấp nhận yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân
Khi thực hiện yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng, loại bỏ hoặc chấm dứt cung cấp cho các bên thứ ba thông tin cá nhân hoặc các yêu cầu khác, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu được chỉ định theo quy trình được quy định riêng được đặt ra bởi công ty và gửi nó qua thư đến địa chỉ liên lạc dưới đây.
Trong trường hợp yêu cầu tiết lộ, vui lòng gửi kèm theo phí được xác định trước và bưu chính phân phối tài liệu nếu (nhưng chỉ khi) bạn yêu cầu tiết lộ bằng văn bản.
10. Phương pháp chấp nhận yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Để yêu cầu thông báo về các mục đích sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với công ty tại info@linku-s.com.
11. Điểm liên lạc cho các yêu cầu
Thắc mắc về ý kiến, câu hỏi, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý thông tin người dùng sẽ được gửi đến số liên lạc dưới đây.
Địa chỉ: Gotenyama Trust Tower 6F, 6-7-35 Kita-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0001 Nhật Bản BEENOS HR Link Inc.
Giám sát xử lý thông tin cá nhân: Yousuke Okazaki
Liên hệ: info@linku-s.com.
12. Thủ tục sửa đổi chính sách bảo mật
BEENOS HR Link có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư khi cần thiết.
Tuy nhiên, được cung cấp rằng trong trường hợp bất kỳ thay đổi nào cần sự đồng ý của người dùng theo luật và quy định, chính sách bảo mật sau khi thay đổi chỉ được áp dụng cho người dùng đồng ý với sự thay đổi theo cách theo quy định của BEENOS HR Link.
Ngoài ra, BEENOS HR Link sẽ thông báo cho người dùng ngày và nội dung của chính sách quyền riêng tư sau khi thay đổi bằng cách hiển thị nó trên trang web hoặc bởi bất kỳ phương tiện thích hợp nào khác hoặc sẽ thông báo cho người dùng của nó.

Thành lập ngày 19 tháng 6 năm 2020
Sửa đổi vào ngày 01 tháng hai năm 2021
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2022

ဘယ်လို BEENOS HR Link Inc. အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဤသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒရည်မှန်းချက်များ။ ( "BEENOS HR Link") ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပါအဝင် Linkus ( "ဝန်ဆောင်မှု") အသုံးပြုသူရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို process လုပ်တယ်။

1. ဒေတာ BEENOS HR Link အသုံးပြုသူနှင့်မည်သို့ကောက်ယူသည်ကိုစုဆောင်းပါ
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီတွင် "အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်" သည်အသုံးပြုသူ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း, မူဝါဒ။ 0 န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် BEENOS HR Link မှကောက်ယူထားသောအသုံးပြုသူအချက်အလက်များသည်၎င်းကိုမည်သို့ကောက်ယူသည်ကို မူတည်. အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (1) 0 န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူများမှပေးသောအသုံးပြုသူအချက်အလက်များပေးသောအချက်အလက်များသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ·နာမည်, မွေးသက္ကရာဇ်, လိင်, ·အီးမေးလ်လိပ်စာ, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာကဲ့သို့သောအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်။ ·ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်, ဘဏ်အကောင့်အချက်အလက်များ, အီလက်ထရောနစ်ငွေအချက်အလက်များစသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ။ ·အသုံးပြုသူပုံတူအပါအ 0 င်ပုံရိပ်သတင်းအချက်အလက်။ · BEENOS HR Link မှသတ်မှတ်ထားသောအခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်အသုံးပြုသူမှထည့်သွင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရိုက်ထည့်ပါ။ လူမှုဆက်သွယ်ရေး 0 န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောအခြား 0 န်ဆောင်မှုများနှင့် ပူးပေါင်း. အသုံးပြုသူ၏အနေဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အခြား 0 န်ဆောင်မှုများပေးသောသတင်းအချက်အလက်များပေးသည့်သတင်းအချက်အလက်များသည်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာပြင်ပဝန်ဆောင်မှုမှကောက်ယူလိမ့်မည် အတည်ပြုချက်: ·ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုသူမှအသုံးပြုသော id ။ သက်ဆိုင်ရာပြင်ပဝန်ဆောင်မှု၏ privacy setting ကြောင့်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီသို့ဖော်ထုတ်ရန်အသုံးပြုသူသည်အသုံးပြုသူမှအတည်ပြုရန်အတည်ပြုထားသောအခြားသတင်းအချက်အလက်များကို။ (3) သတင်းအချက်အလက် BEENOS HR Link BEENOS HR Link စုဆောင်းခြင်းသည် 0 န်ဆောင်မှု၏လက်လှမ်းမီမှုနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်သည်အောက်ပါအချက်အလက်များပါ 0 င်သည်။ ·ရည်ညွှန်းစက်။ ·အိုင်ပီကူးလိပ်စာ။ ·ဆာဗာဝင်ရောက်ခွင့်မှတ်တမ်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်။ · cookie, adid, idfa ကဲ့သို့သော cookie, adid ကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ချက်များ။
2. အမည်မဖော်လိုသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အမည်ဝှက်ထားသော အချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်း။
လက်ရှိအခြေအနေတွင်ကုမ္ပဏီသည်အမည်ဝှက်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအမည်ဝှက်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဆိုလိုသည်။ အကယ်. ကုမ္ပဏီသည်အမည်ဝှက်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးသည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုတတိယပါတီသို့ပို့ပေးပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အမည်ဝှက်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်အတွက်သီးခြားသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရမည်။ အကယ်. ကုမ္ပဏီသည်အမည်ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်စုဆောင်းပါက (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) ဤနေရာတွင်လျှောက်ထားရမည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မှလွဲ. ကုမ္ပဏီသည်တတိယပါတီများအားတတိယပါတီများသို့တင်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
3. ရည်ရွယ်ချက်
အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏တိကျသောရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(1) 0 န်ဆောင်မှုကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း,
(2) အသုံးပြုသူအသွားအလာတိုင်းတာခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ကိုတိုင်းတာခြင်းသည်။
(3) ကြော်ငြာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးပို့ခြင်း, ညွှန်ပြခြင်းနှင့်တိုင်းတာရန်။
(4) 0 န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်။
(5) 0 န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်မူဝါဒများ ("မူဝါဒများစသည်ဖြင့်)
(6) မူဝါဒများအပြောင်းအလဲများအားအသိပေးခြင်းအတွက်စသဖြင့်
4. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်သူနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Controller သည် BEENOS HR Link Inc. (ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီမှမှတ်ပုံတင်နံပါတ် 0107-01-040200) ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Controller ကိုကိုယ်စားပြုပြီးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံရန်တာဝန်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာကိုခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ထိုဌာနခွဲသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင့်လျော်စွာစီမံခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ရန်နှင့်ကြီးကြပ်ရန်ကြီးကြပ်ရမည်။
BEENOS HR Link Inc.
E-mail: Privacy@tenso.com
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုင်တွယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး - Yousuke Okazaki
ဆက်သွယ်ရန်: info@linku-s.com
5. အသိပေးခြင်းနည်းလမ်း, ထုတ်ဝေခြင်း, ထုတ်ဝေခြင်း, သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအတွက်တောင်းဆိုခြင်းအတွက်တောင်းဆိုခြင်း
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် 0 န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်အားလုံး၏စုဆောင်းမှုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု၏ဆိုင်းငံ့မှုကိုဆိုင်းငံ့ခြင်းကို 0 န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် 0 န်ဆောင်မှုချိန်ညှိချက်များမှဆိုင်းငံ့ခြင်းကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအချက်အလက်၏အချက်အလက်အချို့သည် 0 န်ဆောင်မှုအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်နေသဖြင့် 0 န်ဆောင်မှုအသင်း 0 င်မှ 0 န်ဆောင်မှု 0 န်ဆောင်မှုမှသုံးစွဲသူမှထုတ်ယူပြီးနောက်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုအသုံးမပြုပါ။
6. တတိယပါတီများမှပြဌာန်းချက်
BEENOS HR Link သည်သုံးစွဲသူများ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ (ဂျပန်ပြင်ပရှိမည်သူမဆိုအပါအ 0 င်မည်သူမဆိုအပါအ 0 င်) မည်သည့်တတိယပါတီသို့မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှမည်သည့်တတိယပါတီသို့မဆိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းအားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အခြားဥပဒေများနှင့်အခြားဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီများမှမေးမြန်းခြင်းများဖြင့်ခွင့်ပြုထားသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဝေမျှခြင်း
အဘယ်သူမျှမ။
8. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်း / ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း / ပယ်ဖျက်ခြင်း
ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်း, ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း, ဖြည့်စွက်ခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်း, ပပျောက်ရေး, ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရပါတီမှတ်တမ်းများ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုချက်သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများများမှပေးသောလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကကုမ္ပဏီကတောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။
9. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံခြင်းနည်းလမ်း
ထုတ်ဖော်ခြင်း, ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း, ဖြည့်စွက်ခြင်း, ဖျက်ခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်း, ဖျက်သိမ်းခြင်း, ပပျောက်ရေး, ပပျောက်ရေး, အောက်ဖော်ပြပါဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာသို့စာဖြင့်ပေးပို့ပါ။ ထုတ်ဖော်ရန်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုတွင် ကျေးဇူးပြု. ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေကိုပူးတွဲပါ။
10. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအကြောင်းကြားစာအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံခြင်းနည်းလမ်း
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုအသိပေးခြင်းကိုတောင်းဆိုရန်, info@linku-s.com ရှိကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပါ။
စုံစမ်းမှုများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်များ 11
အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ထင်မြင်ချက်များ,
Address: Gotenyama Trust Tower 6F, 6-7-35 Kita- shinagawa, Shinagawa-ku, တိုကျို 140-0001 Japan BEENOS HR Link
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုင်တွယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး - Yousuke okazaki
ဆက်သွယ်ရန်: info@linku-s.com
12. Privacy Policy Modination လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
BEENOS HR Link သည်လိုအပ်သလိုသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူအားဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအသုံးပြုသူအလာအလိုက်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်သောအပြောင်းအလဲများသည်ပြောင်းလဲခြင်းအပြီးတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီသည်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် Privacy Policy ကို BEENOS HR Link ၏အပြောင်းအလဲကိုထည့်သွင်းထားသူအားသာအသုံးချရမည်။ ထို့အပြင် BEENOS HR Link သည်အသုံးပြုသူအား 0 ဘ်ဆိုဒ်တွင်သို့မဟုတ်အခြားသင့်လျော်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြသခြင်းဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီ၏ရက်စွဲနှင့်အကြောင်းအရာကိုအကြောင်းကြားရမည်။

ဇွန်လ 19, 2020 ရက်တွင်စတင်တည်ထောင်
ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2021 ရက်တွင် Revised
2022 ပြီ 1 ရက်တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော

Kebijakan privasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang bagaimana BEENOS HR Link Inc. ( "BEENOS HR Link") memproses Linkus ( "Layanan") informasi pengguna termasuk data pribadi.

1. Data BEENOS HR Link Kumpulkan tentang pengguna dan bagaimana dikumpulkan
"Informasi pengguna" dalam Kebijakan Privasi ini berarti informasi yang berkaitan dengan identitas pengguna, riwayat tindakan pada layanan komunikasi, atau informasi lain yang dihasilkan atau diakumulasikan sehubungan dengan perangkat pengguna dan yang di antaranya dikumpulkan oleh BEENOS HR Link sesuai dengan privasi ini aturan. Informasi pengguna yang dikumpulkan oleh BEENOS HR Link melalui layanan akan menjadi sebagai berikut, tergantung pada bagaimana itu dikumpulkan.
(1) informasi yang diberikan oleh informasi pengguna yang diberikan oleh pengguna untuk menggunakan layanan adalah sebagai berikut:
· Informasi yang berkaitan dengan profil pengguna seperti nama, tanggal lahir, seks, dan pekerjaan.
· Informasi yang berkaitan dengan informasi kontak seperti alamat email, nomor telepon, alamat.
· Informasi yang berkaitan dengan metode pembayaran seperti informasi kartu kredit, informasi rekening bank, informasi uang elektronik.
· Informasi gambar masih termasuk potret pengguna.
· Informasi yang dimasukkan atau ditransmisikan oleh pengguna melalui formulir input atau metode lain yang diresepkan oleh BEENOS HR Link.
(2) informasi yang diberikan oleh layanan lain karena izin pengguna atas kerjasama ketika pengguna memungkinkan kerjasama dengan layanan lain seperti layanan jejaring sosial, informasi berikut akan dikumpulkan dari layanan eksternal yang relevan berdasarkan pada waktu yang disepakati pada saat itu persetujuan:
· ID yang digunakan oleh pengguna untuk layanan eksternal.
· Informasi lain yang telah disetujui pengguna untuk pengungkapan kepada perusahaan mitra karena pengaturan privasi layanan eksternal yang relevan.
(3) Informasi BEENOS HR Link mengumpulkan BEENOS HR Link dapat mengumpulkan informasi mengenai akses dan penggunaan layanan. Informasi ini mencakup informasi berikut:
· Rujukan.
· Alamat IP.
· Informasi tentang log akses server.
· Pengidentifikasi seperti Cookie, Adid, IDFA.
2. Penanganan Informasi Anonim dan Informasi Pseudim ...
Perusahaan saat ini tidak membuat informasi anonim (artinya informasi yang diproses secara anonim sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Informasi Pribadi; hal yang sama berlaku selanjutnya). Jika perusahaan membuat informasi anonim atau memberikannya kepada pihak ketiga, Perusahaan akan mengambil tindakan pencegahan untuk manajemen keselamatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan secara terpisah untuk menangani informasi yang dianonimkan. Jika perusahaan menciptakan atau mengumpulkan informasi yang pseudim ... (artinya informasi yang dimasapkan secara pseudonim sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Informasi Pribadi; hal yang sama berlaku selanjutnya), Perusahaan akan menggunakannya untuk analisis data statistik dan mengambil tindakan pencegahan untuk manajemen keselamatan sesuai dengan Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi. Perusahaan tidak akan memberikan informasi yang tidak merugikan kepada pihak ketiga, kecuali sesuai dengan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi.
3. Tujuan
Tujuan spesifik penggunaan informasi pengguna adalah sebagai berikut.
(1) Untuk menyediakan, memelihara, melindungi dan meningkatkan layanan dengan pendaftaran, verifikasi identitas, otentikasi pengguna, catatan pengaturan pengguna, dan perhitungan penyelesaian biaya penggunaan.
(2) Untuk pengukuran lalu lintas pengguna dan pengukuran perilaku.
(3) Untuk mengirim, menunjukkan, dan mengukur efek iklan.
(4) Untuk memberikan informasi layanan dan menanggapi pertanyaan.
(5) Untuk menanggapi tindakan pelanggaran peraturan dan kebijakan mengenai layanan ("kebijakan, dll."),
(6) untuk memberi tahu perubahan dalam kebijakan, dll.
4. Pengendali dan manajemen informasi pribadi
Pengontrol informasi pribadi yang dipegang oleh perusahaan adalah BEENOS HR Link Inc. (perusahaan yang terdaftar di Jepang dengan pendaftaran No. 0107-01-040200). Perusahaan mewakili pengontrol dan menunjuk manajer administrasi informasi pribadi ke divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi pribadi, dan bahwa divisi tersebut akan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan untuk melindungi informasi pribadi melalui manajemen informasi tersebut.
BEENOS HR Link Inc.
E-mail: privacy@tenso.com
Informasi Pribadi Penanganan Supervisor: Yousuke Okazaki
Hubungi: info@lininku-s.com
5. Metode pemberitahuan, publikasi, memperoleh persetujuan, atau meminta penghentian penggunaan
Seorang pengguna dapat meminta penangguhan pengumpulan atau penggunaan semua atau sebagian informasi pengguna dengan pengaturan layanan, di mana acara BEENOS HR Link akan segera menghentikan penggunaan informasi tersebut. Karena beberapa isi informasi pengguna adalah wajib untuk penyediaan layanan, BEENOS HR Link dapat berhenti mengumpulkan dan menggunakan informasi pengguna setelah pengguna menarik diri dari keanggotaan layanan dengan cara yang diresepkan oleh Link HR BEEBOS.
6. Penyisihan kepada pihak ketiga
BEENOS HR Link tidak akan memberikan informasi pribadi di antara informasi pengguna kepada pihak ketiga mana pun (termasuk siapa pun di luar Jepang) tanpa mendapatkan persetujuan pengguna sebelumnya. Namun, yang diberikan dalam kasus-kasus di mana ini diizinkan di bawah undang-undang perlindungan informasi pribadi atau undang-undang dan peraturan lainnya, atau sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari lembaga investigasi, dll. Ini tidak berlaku untuk kasus di mana BEENOS HR Link memberikan informasi kepada pihak ketiga.
7. Berbagi Informasi Pribadi
Tidak ada.
8. Pengungkapan / Revisi / Penghapusan Informasi Pribadi
Perusahaan akan menanggapi permintaan pengungkapan, revisi, penambahan, penghapusan, penghentian penggunaan, eliminasi, penghentian penyediaan untuk pihak ketiga dan pemberitahuan tujuan penggunaan informasi pribadi, penarikan persetujuan (jika ada), dan pengungkapan), dan pengungkapan ketiga Catatan Partai, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi. Namun, jika permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi, Perusahaan mungkin tidak menanggapi permintaan tersebut.
9. Metode Menerima Permintaan Pengungkapan Informasi Pribadi
Ketika membuat permintaan pengungkapan, revisi, penambahan, penghapusan, penghentian penggunaan, penghapusan, atau penghapusan penyediaan untuk pihak ketiga informasi pribadi, atau permintaan lain, silakan isi formulir permintaan yang ditentukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara terpisah oleh Perusahaan dan kirimkan melalui surat ke alamat kontak di bawah ini.
Dalam hal permintaan pengungkapan, harap lampirkan biaya yang telah ditentukan, dan pengiriman dokumen ongkos kirim jika (tetapi hanya ketika) Anda meminta pengungkapan secara tertulis.
10. Metode Menerima Permintaan Pemberitahuan Tujuan Penggunaan Informasi Pribadi
Untuk meminta pemberitahuan untuk keperluan penggunaan informasi pribadi, silakan hubungi perusahaan di info@linku-s.com.
11. Poin Kontak untuk Pertanyaan
Pertanyaan tentang pendapat, pertanyaan, keluhan, dan hal-hal lain mengenai penanganan informasi pengguna harus diserahkan ke kontak di bawah ini.
Alamat: Gotenyama Trust Tower 6F, 6-7-35 Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0001 Jepang BEENOS HR Link Inc.
Informasi Pribadi Penanganan Supervisor: Yousuke Okazaki
Hubungi: info@lininku-s.com
12. Prosedur Modifikasi Kebijakan Privasi
BEENOS HR Link dapat mengubah kebijakan privasi sesuai kebutuhan. Terserah, bagaimanapun, bahwa jika ada perubahan yang memerlukan persetujuan pengguna di bawah undang-undang dan peraturan, kebijakan privasi setelah perubahan hanya akan diterapkan kepada pengguna yang menyetujui perubahan dengan cara yang diresepkan oleh BEENOS HR Link. Selain itu, BEENOS HR Link akan memberi tahu pengguna tanggal dan konten kebijakan privasi setelah perubahan dengan menampilkannya di situs web atau dengan cara lain yang sesuai, atau akan memberi tahu pengguna.

Didirikan pada 19 Juni 2020
Revisi 1 Februari 2021
Direvisi pada 1 April 2022

本隐私政策旨在提供有关如何BEENOS HR Link Inc.信息。 (“BEENOS HR Link”)处理Linkus(“服务”)的用户的信息,包括个人信息。

1.数据BEENOS HR Link收集关于用户及其如何收集
本隐私政策中的“用户信息”是指与用户的身份,通信服务的行动史的信息,或者与用户的设备相关或累计的任何其他信息以及由 BEENOS HR Link 根据本隐私收集的信息政策。 BEENOS HR Link通过该服务收集的用户信息将如下所示,具体取决于它的收集方式。
(1)用户提供的用户提供的信息,用于使用该服务如下:
·与用户简介有关的信息,例如姓名,出生日期,性别和职业。
·与联系信息有关的信息,例如电子邮件地址,电话号码,地址。
·与付款方式相关的信息,如信用卡信息,银行账户信息,电子货币信息。
·静态图像信息包括用户的肖像。
·用户通过输入表单或由BEENOS HR Link规定的其他方法输入或传输的信息。
(2)其他服务所提供的信息由于用户在用户允许与社交网络服务等其他服务合作时的合作允许,根据当时商定的内容,将从相关的外部服务中收集以下信息。赞同:
·用户使用外部服务的ID。
·由于相关外部服务的隐私设定,用户已批准向合作伙伴公司批准的其他信息。
(3)信息BEENOS HR Link收集BEENOS HR Link可以收集关于服务的访问和使用情况的信息。此信息包括以下信息:
·推荐人。
· IP地址。
·有关服务器访问日志的信息。
·Cookie,Adid,IDFA等标识符。
2.处理匿名信息和假帐信息
该公司目前不会创建匿名信息(意思是匿名处理的信息,如对个人信息的保护行为所定义的信息;相同的应用在下文中)。如果公司创建匿名信息或向第三方提供,本公司应当遵守“单独规定的处理匿名信息的规定”安全管理预防措施。如果公司创建或收集假帐信息(意思是在保护个人信息的行为中所定义的伪处理信息;同样适用),本公司应使用它进行统计数据分析,并按照安全管理采取预防措施有关保护个人信息的法律法规。除非根据有关保护个人信息的法律法规,本公司将不会向第三方提供假义信息。
3.目的
使用用户信息的具体目的如下。
(1)通过注册,身份验证,用户身份验证,用户设置记录和使用费结算计算提供,维护,保护和改进服务。
(2)用于用户流量测量和行为测量。
(3)交付,表明和衡量广告的效果。
(4)提供服务信息并回复查询。
(5)响应违反有关服务的规则和政策的行动(“政策等”),
(6)通知政策的变更等。
4.控制器和个人信息管理
公司持有的个人信息控制器是BEENOS HR Linknc。(该公司在登记时在日本注册.0107-01-040200)。该公司代表了控制人,并将个人信息管理经理任命负责管理个人信息的司,该司应通过适当管理此类信息,促进和监督保护个人信息。
BEENOS HR Link公司
电子邮件:privacy@tenso.com
个人信息处理主管:Yousuke Okazaki
联系人:info@linku-s.com.
5.通知,出版,获取同意书或停止使用的请求方法
用户可以通过服务设置请求暂停收集或使用全部或部分用户信息,其中事件BEENOS HR Link将及时停止使用此类信息。由于用户信息的一些内容对于服务提供必需的,因此在用户以由Beebos HR链路规定的方式从服务成员退出服务之后,可以停止收集和使用用户信息。
6.提供第三方
BEENOS HR Link不会向任何第三方(包括日本以外的任何人)提供任何个人信息,而无需获得用户的事先同意。但是,如果在个人信息保护法或其他法律和法规下允许这件事,或者根据调查机构的询问等案件。这不适用于BEENOS HR Link向第三方提供信息的情况。
7.分享个人信息
没有。
8.披露/修订/删除个人信息
公司应响应披露,修订,加法,删除,使用,淘汰,禁止提供给第三方的申请,以及使用个人信息的通知,同意(适用)撤回的通知,以及披露第三方缔约国记录,按照有关保护个人信息的法律法规。但是,如果此类请求不符合法律法规所提供的要求,该公司可能不会回答该请求。
9.接受披露个人信息请求的方法
在提出披露,修订,加法,删除,使用,消除或停止提供给个人信息的第三方或其他请求的情况下,请按照本公司分单分组的程序填写指定的申请表并通过邮件发送到下面的联系地址。
如果要求披露请求,请附上预定费用,以及如果(但仅在)以书面要求披露,请记录交付邮费。
10.接受个人信息通知请求的方法
要申请通知个人信息使用目的,请在info@linku-s.com上联系该公司。
11.联络要点
关于关于处理用户信息的意见,问题,投诉和其他事项的询问,应提交到下面的联系人。
地址:哥伦山信托塔6F,6-7-35 Kita-Shinagawa,Shinagawa-Ku,东京140-0001日本BEENOS HR Link Inc.
个人信息处理主管:Yousuke Okazaki
联系人:info@linku-s.com.
12.隐私政策修改程序
BEENOS HR Link可以根据需要更改隐私策略。但是,如果需要在法律法规所同意的任何更改的情况下,在更改后的隐私政策中仅适用于BEENOS HR Link以BEENOS HR Link规定的方式变更的用户。此外,BEENOS HR Link将在通过在网站上显示或通过任何其他适当的手段来通知用户隐私政策的日期和内容,或者通过任何其他适当的手段,或者通知用户。

成立于2020年6月19日
修订于2021年2月1日
修订于2022年4月1日

patakaran sa privacy na ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon kung paano BEENOS HR Link Inc. ( "BEENOS HR Link") Pinoproseso ng Linkus ( "Serbisyo") na impormasyon ng gumagamit kabilang ang mga personal na data.

1. Ang data BEENOS HR Link Kolektahin ang tungkol sa gumagamit at kung paano ito nakolekta
Ang "Impormasyon ng User" sa Patakaran sa Pagkapribado ay dapat mangahulugan ng impormasyon na nauukol sa pagkakakilanlan ng isang gumagamit, kasaysayan ng pagkilos sa mga serbisyo ng komunikasyon, o anumang iba pang impormasyon na nabuo o naipon na may kaugnayan sa mga device ng gumagamit at ang mga ito ay nakolekta sa pamamagitan ng privacy na ito patakaran. Ang impormasyon ng user na nakolekta ng BEENOS HR Link sa pamamagitan ng serbisyo ay magiging tulad ng sumusunod, depende sa kung paano ito nakolekta. Ang "Impormasyon ng User" sa Patakaran sa Pagkapribado ay dapat mangahulugan ng impormasyon na nauukol sa pagkakakilanlan ng isang gumagamit, kasaysayan ng pagkilos sa mga serbisyo ng komunikasyon, o anumang iba pang impormasyon na nabuo o naipon na may kaugnayan sa mga device ng gumagamit at ang mga ito ay nakolekta sa pamamagitan ng privacy na ito patakaran. Ang impormasyon ng user na nakolekta ng BEENOS HR Link sa pamamagitan ng serbisyo ay magiging tulad ng sumusunod, depende sa kung paano ito nakolekta.
(1) Ang impormasyon na ibinigay ng impormasyon ng gumagamit na ibinigay ng mga gumagamit upang gamitin ang serbisyo ay ang mga sumusunod:
· Impormasyon na may kaugnayan sa profile ng gumagamit tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, at trabaho.
· Impormasyon na may kaugnayan sa impormasyon ng contact tulad ng e-mail address, numero ng telepono, address.
· Impormasyon na may kaugnayan sa mga paraan ng pagbabayad tulad ng impormasyon ng credit card, impormasyon sa bank account, impormasyon ng elektronikong pera.
· Pa rin ang impormasyon ng imahe kabilang ang portrait ng gumagamit.
· Impormasyon na ipinasok o ipinapadala ng gumagamit sa pamamagitan ng input form o iba pang mga pamamaraan na inireseta ng BEENOS HR Link.
(2) impormasyon na ibinigay ng iba pang mga serbisyo dahil sa pahintulot ng gumagamit sa kooperasyon kapag pinapahintulutan ng user ang pakikipagtulungan sa iba pang mga serbisyo tulad ng mga serbisyong social networking, ang sumusunod na impormasyon ay kokolektahin mula sa may-katuturang panlabas na serbisyo batay sa nilalaman na napagkasunduan sa oras ng Pag-apruba:
· ID na ginagamit ng gumagamit para sa panlabas na serbisyo.
· Iba pang impormasyon na naaprubahan ng user para sa pagsisiwalat sa kasosyo ng kumpanya dahil sa setting ng privacy ng may-katuturang panlabas na serbisyo.
(3) impormasyon BEENOS HR Link Kinokolekta BEENOS HR Link maaaring mangolekta ng impormasyon tungkol sa pag-access at paggamit ng serbisyo. Kasama sa impormasyong ito ang sumusunod na impormasyon:
· Referrer.
· IP address.
· Impormasyon tungkol sa log ng access ng server.
· Mga tagatukoy tulad ng cookie, adid, IDFA.
(1) Ang impormasyon na ibinigay ng impormasyon ng gumagamit na ibinigay ng mga gumagamit upang gamitin ang serbisyo ay ang mga sumusunod:
· Impormasyon na may kaugnayan sa profile ng gumagamit tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, at trabaho.
· Impormasyon na may kaugnayan sa impormasyon ng contact tulad ng e-mail address, numero ng telepono, address.
· Impormasyon na may kaugnayan sa mga paraan ng pagbabayad tulad ng impormasyon ng credit card, impormasyon sa bank account, impormasyon ng elektronikong pera.
· Pa rin ang impormasyon ng imahe kabilang ang portrait ng gumagamit.
· Impormasyon na ipinasok o ipinapadala ng gumagamit sa pamamagitan ng input form o iba pang mga pamamaraan na inireseta ng BEENOS HR Link.
(2) impormasyon na ibinigay ng iba pang mga serbisyo dahil sa pahintulot ng gumagamit sa kooperasyon kapag pinapahintulutan ng user ang pakikipagtulungan sa iba pang mga serbisyo tulad ng mga serbisyong social networking, ang sumusunod na impormasyon ay kokolektahin mula sa may-katuturang panlabas na serbisyo batay sa nilalaman na napagkasunduan sa oras ng Pag-apruba:
· ID na ginagamit ng gumagamit para sa panlabas na serbisyo.
· Iba pang impormasyon na naaprubahan ng user para sa pagsisiwalat sa kasosyo ng kumpanya dahil sa setting ng privacy ng may-katuturang panlabas na serbisyo.
(3) impormasyon BEENOS HR Link Kinokolekta BEENOS HR Link maaaring mangolekta ng impormasyon tungkol sa pag-access at paggamit ng serbisyo. Kasama sa impormasyong ito ang sumusunod na impormasyon:
· Referrer.
· IP address.
· Impormasyon tungkol sa log ng access ng server.
· Mga tagatukoy tulad ng cookie, adid, IDFA.
2. Paghawak ng anonymized na impormasyon at pseudonymized na impormasyon
Ang kumpanya ay kasalukuyang hindi gumagawa ng hindi nakikilalang impormasyon (ibig sabihin ay hindi nagpoproseso ng impormasyon na tinukoy sa pagkilos sa proteksyon ng personal na impormasyon; ang parehong ay dapat mag-apply dito,). Kung ang kumpanya ay lumilikha ng hindi nakikilalang impormasyon o nagbibigay ito sa isang third party, ang kumpanya ay dapat mag-ingat para sa pamamahala ng kaligtasan sa pagsunod sa mga hiwalay na hanay ng mga panuntunan para sa paghawak ng hindi nakikilalang impormasyon. Kung ang kumpanya ay lumilikha o mangolekta ng pseudonymized na impormasyon (ibig sabihin ang pseudonymously naproseso na impormasyon tulad ng tinukoy sa pagkilos sa proteksyon ng personal na impormasyon; ang parehong ay dapat mag-apply dito at mag-ingat para sa pamamahala ng kaligtasan alinsunod sa mga batas at regulasyon na tumutukoy sa proteksyon ng personal na impormasyon. Ang kumpanya ay hindi magbibigay ng pseudonymized na impormasyon sa mga third party, maliban sa alinsunod sa mga batas at regulasyon na tumutukoy sa proteksyon ng personal na impormasyon.
3. Layunin
Ang mga partikular na layunin ng paggamit ng impormasyon ng gumagamit ay ang mga sumusunod.
(1) upang magbigay, mapanatili, protektahan at pagbutihin ang serbisyo sa pamamagitan ng pagpaparehistro, pag-verify ng pagkakakilanlan, pagpapatunay ng gumagamit, mga tala ng pag-setup ng gumagamit, at mga kalkulasyon ng pag-aayos ng bayad sa paggamit.
(2) para sa pagsukat ng trapiko ng gumagamit at pagsukat ng asal.
(3) upang maihatid, ipahiwatig, at sukatin ang epekto ng advertisement.
(4) upang magbigay ng impormasyon ng serbisyo at tumugon sa mga katanungan.
(5) upang tumugon sa mga aksyon para sa mga paglabag sa mga patakaran at patakaran tungkol sa serbisyo ("Mga Patakaran, atbp."),
(6) para sa pag-abiso ng mga pagbabago sa mga patakaran, atbp.
4. Controller at pamamahala ng personal na impormasyon
Ang controller ng personal na impormasyon na hawak ng kumpanya ay BEENOS HR Link Inc. (Ang kumpanya ay nakarehistro sa Japan sa ilalim ng pagpaparehistro hindi. 0107-01-040200). Ang kumpanya ay kumakatawan sa controller at nagtatalaga ng isang personal na impormasyon administrasyon manager sa dibisyon na responsable para sa pamamahala ng personal na impormasyon, at ang dibisyon ay dapat mapadali at pangasiwaan ang mga aktibidad upang protektahan ang personal na impormasyon sa pamamagitan ng naaangkop na pamamahala ng naturang impormasyon.
BEENOS HR Link Inc.
E-mail: privacy@tenso.com.
Personal na Impormasyon sa paghawak ng Supervisor: Yousuke Okazaki
Makipag-ugnay sa: info@linku-s.com.
5. Paraan ng abiso, publikasyon, pagkuha ng pahintulot, o kahilingan para sa pagtigil ng paggamit
Ang isang gumagamit ay maaaring humiling ng suspensyon ng koleksyon o paggamit ng lahat o bahagi ng impormasyon ng gumagamit sa pamamagitan ng mga setting ng serbisyo, kung saan ang kaganapan BEENOS HR Link ay dapat agad na itigil ang paggamit ng naturang impormasyon. Dahil ang ilang mga nilalaman ng impormasyon ng gumagamit ay ipinag-uutos para sa probisyon ng serbisyo, ang BEENOS HR Link ay maaaring itigil upang mangolekta at gamitin ang impormasyon ng user pagkatapos mag-withdraw ng user mula sa pagiging miyembro ng serbisyo sa isang paraan na inireseta ng link ng Beebos HR.
6. Pagkakaloob sa mga third party.
BEENOS HR Link ay hindi magbibigay ng anumang personal na impormasyon sa impormasyon ng user sa anumang third party (kabilang ang sinumang tao sa labas ng Japan) nang hindi makuha ang naunang pahintulot ng mga gumagamit. Ibinigay, gayunpaman, sa mga kaso kung saan ito ay pinahihintulutan sa ilalim ng personal na impormasyon sa proteksyon ng impormasyon o iba pang mga batas at regulasyon, o bilang tugon sa mga katanungan mula sa mga ahensya ng pag-iimbestiga, atbp. Ito ay hindi nalalapat sa kaso kung saan ang isang third party ng BEENOS HR Link.
7. Pagbabahagi ng personal na impormasyon
Wala.
8. Pagbubunyag / Pagbabago / Pag-alis ng Personal na Impormasyon.
Ang kumpanya ay dapat tumugon sa mga kahilingan para sa pagsisiwalat, pagbabago, karagdagan, pagtanggal, pagtigil ng paggamit, pag-aalis, pagtigil ng probisyon sa mga ikatlong partido at abiso ng mga layunin ng paggamit ng personal na impormasyon, pag-withdraw ng pagsang-ayon (kung saan naaangkop), at pagsisiwalat ng ikatlong- Mga talaan ng partido, alinsunod sa mga batas at regulasyon na tumutukoy sa proteksyon ng personal na impormasyon. Gayunpaman, kung ang naturang kahilingan ay hindi nakakatugon sa mga iniaatas na ibinigay ng mga batas at regulasyon na tumutukoy sa proteksyon ng personal na impormasyon, ang kumpanya ay hindi maaaring tumugon sa kahilingan.
9. Paraan ng pagtanggap ng isang kahilingan para sa pagsisiwalat ng personal na impormasyon
Kapag gumawa ng isang kahilingan para sa pagsisiwalat, rebisyon, karagdagan, pagtanggal, pagpigil sa paggamit, pag-aalis, o pagtigil ng probisyon sa mga ikatlong partido ng personal na impormasyon, o iba pang mga kahilingan, mangyaring kumpletuhin ang tinukoy na form ng kahilingan alinsunod sa mga pamamaraan nang hiwalay na itinakda ng kumpanya at ipadala ito sa pamamagitan ng koreo sa address ng contact sa ibaba.
Sa kaganapan ng isang kahilingan para sa pagsisiwalat, mangyaring ilagay ang paunang natukoy na bayad, at pagpapadala ng delivery ng dokumento kung (ngunit kung kailan) hiniling mo ang pagsisiwalat sa pamamagitan ng pagsulat.
10. Paraan ng pagtanggap ng kahilingan para sa abiso ng mga layunin ng paggamit ng personal na impormasyon
Upang humiling ng abiso sa mga layunin ng paggamit ng personal na impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa kumpanya sa info@linku-s.com.
11. Mga puntos ng contact para sa mga katanungan
Ang mga katanungan tungkol sa mga opinyon, mga tanong, reklamo, at iba pang mga bagay tungkol sa paghawak ng impormasyon ng gumagamit ay dapat isumite sa contact sa ibaba.
Address: Gotenyama Trust Tower 6F, 6-7-35 Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0001 Japan BEENOS HR Link Inc.
Personal na Impormasyon sa paghawak ng Supervisor: Yousuke Okazaki
Makipag-ugnay sa: info@linku-s.com.
12. Mga pamamaraan sa pagbabago ng patakaran sa privacy.
BEENOS HR Link maaaring baguhin ang patakaran sa privacy kung kinakailangan. Ibinigay, gayunpaman, na sa kaganapan ng anumang mga pagbabago na nangangailangan ng pahintulot ng gumagamit sa ilalim ng mga batas at regulasyon, patakaran sa privacy pagkatapos ng pagbabago ay dapat ilapat lamang sa user na pumayag sa pagbabago sa paraan na inireseta ng BEENOS HR Link. Bilang karagdagan, BEENOS HR Link ay dapat ipagbigay-alam sa gumagamit ng petsa at nilalaman ng patakaran sa privacy pagkatapos ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa website o sa pamamagitan ng anumang iba pang naaangkop na paraan, o dapat ipaalam sa gumagamit nito.

Itinatag noong Hunyo 19, 2020
Binago noong Pebrero 1, 2021
Binagong Abril 1, 2022.

គោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះមានគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ពលើរបៀប BEENOS HR Link Inc. ។ ( "BEENOS HR Link") ដំណើរការ Linkus ( "សេវាកម្ម") របស់អ្នកប្រើរួមទាំងពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ទិន្នន័យ BEENOS HR Link ប្រមូលបានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់និងរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រមូល
"ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់" នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានន័យថាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រវត្តិនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលបានបង្កើតដោយឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកដែលត្រូវបានប្រមូលដោយភាពឯកជននេះ។ គោលនយោបាយ។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រមូលបានដោយ BEENOS HR Link តាមរយៈសេវាកម្មនឹងមានដូចខាងក្រោមអាស្រ័យលើរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រមូល។
(1) ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើសេវាកម្មមានដូចខាងក្រោម:
·ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភេទនិងមុខរបរ។
·ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដូចជាអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋាន។
·ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិធីសាស្រ្តទូទាត់ដូចជាព័ត៌មានកាតឥណទានព័ត៌មានគណនីធនាគារព័ត៌មានប្រាក់អេឡិចត្រូនិច។
·ព័ត៌មានដែលនៅតែរួមទាំងរូបបញ្ឈររបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
·ព័ត៌មានបានបញ្ចូលឬបញ្ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈទំរង់បែបបទបញ្ចូលឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ដោយ BEENOS HR Link ។
(2) Information provided by other services due to user's permission on cooperation When a user permits cooperation with other services such as social networking services, the following information will be collected from the relevant external service based on the content agreed upon at the time of the ការយល់ព្រម:
·លេខសម្គាល់ប្រើដោយអ្នកប្រើសម្រាប់សេវាកម្មខាងក្រៅ។
·ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានយល់ព្រមសម្រាប់ការបង្ហាញដល់ក្រុមហ៊ុនដៃគូដោយសារតែការកំណត់ភាពឯកជននៃសេវាកម្មខាងក្រៅដែលពាក់ព័ន្ធ។
(3) ព័ត៌មាន BEENOS HR Link ប្រមូល BEENOS HR Link អាចប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ព័ត៌មាននេះរួមមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈ
·ការបញ្ជូន។
app អាសយដ្ឋាន IP ។
·ព័ត៌មានអំពីកំណត់ហេតុចូលដំណើរការម៉ាស៊ីនមេ។
·ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណដូចជាឃុកឃី, ADID, IDFA ។
ការដោះស្រាយព័ត៌មានអនាមិកនិងព័ត៌មានដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ
បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមិនបង្កើតព័ត៌មានអនាមិកទេ (មានន័យថាព័ត៌មានដែលបានកែច្នៃអនាមិកដែលបានកំណត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយក៏ត្រូវអនុវត្តដូចនេះដែរ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបង្កើតព័ត៌មានអនាមិកឬផ្តល់ឱ្យវាទៅឱ្យភាគីទីបីក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពស្របតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ដោយឡែកសម្រាប់ការដោះស្រាយព័ត៌មានអនាមិកដោយឡែកពីគ្នា។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបង្កើតឬប្រមូលព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា (មានន័យថាទទួលបានព័ត៌មានដែលបានកំណត់ដោយបានកំណត់ក្នុងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេអនាម័យដល់ភាគីទីបីលើកលែងតែអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
គោលបំណង
គោលបំណងជាក់លាក់នៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានដូចខាងក្រោម។
(1) ផ្តល់នូវការថែរក្សាការពារនិងកែលម្អសេវាកម្មដោយការចុះឈ្មោះការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាដំឡើងអ្នកប្រើនិងការគណនាការទូទាត់កររបស់ការប្រើប្រាស់។
(2) សម្រាប់ការវាស់ស្ទង់ចរាចររបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការវាស់វែងអាកប្បកិរិយា។
(3) ដើម្បីផ្តល់ជូនសូមចង្អុលបង្ហាញនិងវាស់ស្ទង់ឥទ្ធិពលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។
(4) ផ្តល់ព័ត៌មានសេវាកម្មនិងឆ្លើយតបចំពោះការសាកសួរ។
(5) ឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពសម្រាប់ការរំលោភលើវិធាននិងគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម ("គោលនយោបាយជាដើម")
(6) សម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ។ ល។
4. ឧបករណ៍បញ្ជានិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នកត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនគឺ BEENOS HR Link (ក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមការចុះឈ្មោះលេខ 0107-01-040200) ។ ក្រុមហ៊ុននេះតំណាងឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ផ្នែកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហើយផ្នែកនោះនឹងជួយសម្រួលនិងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននេះ។
BEENOS HR Link inc.
អ៊ីម៉ែល: ភាពឯកជន @Tenso.com
អ្នកត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន: Yoursuke Okazaki
ទំនាក់ទំនង: info@linku-s.com
វិធីសាស្រ្តនៃការជូនដំណឹងការបោះពុម្ពផ្សាយទទួលបានការយល់ព្រមឬស្នើសុំការបន្តការប្រើប្រាស់
អ្នកប្រើប្រាស់អាចស្នើសុំការផ្អាកការប្រមូលឬការប្រើប្រាស់ផ្នែកទាំងអស់នៃព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយការកំណត់សេវាកម្មដែលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលបានបញ្ឈប់ការប្រើព័ត៌មានបែបនេះភ្លាមៗ។ ចាប់តាំងពីមាតិកាមួយចំនួននៃព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្ម BEENOS HR Link អាចបញ្ឈប់ការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីការដករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចេញពីសមាជិកភាពក្នុងលក្ខណៈរបស់ Beebos Hr ដែលបានកំណត់ដោយ Legr វេជ្ជបញ្ជារបស់ Beebos Hr Link ។
6- សំវិធានធនទៅកាន់ភាគីទីបី
BEENOS HR Link នឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយក្នុងចំណោមព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ដល់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ (រាប់បញ្ចូលទាំងមនុស្សណាម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសជប៉ុន) ដោយមិនទទួលបានការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នកប្រើប្រាស់។ ទោះយ៉ាងណាក្នុងករណីដែលនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់ស្តីពីការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតឬជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួរពីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត។ ល។ នេះមិនអនុវត្តចំពោះករណីដែលផ្តល់ព័ត៌មានដល់ភាគីទីបីឡើយ។
ការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
គ្មាន។
8. ការបង្ហាញ / កែប្រែ / ការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ក្រុមហ៊ុនត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការលុបការលុបការលុបបំបាត់ការផ្តល់ជូនដល់ភាគីទីបីនិងការជូនដំណឹងអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនការដកប្រាក់ (ដែលអាចអនុវត្តបាន) និងការលាតត្រដាងពីទីបី កំណត់ត្រារបស់គណបក្សអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើការស្នើសុំបែបនេះមិនបំពេញតាមតម្រូវការដែលផ្តល់ដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះក្រុមហ៊ុនអាចនឹងមិនឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះទេ។
វិធីសាស្រ្តនៃការទទួលយកសំណើសម្រាប់ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
នៅពេលធ្វើការស្នើសុំការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការលុបការលុបការប្រើប្រាស់ការលុបបំបាត់ឬការស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬសំណើផ្សេងទៀតសូមបំពេញនូវនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន ហើយផ្ញើវាតាមសំបុត្រទៅអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។
ក្នុងករណីមានសំណើសុំបង្ហាញការបង្ហាញសូមភ្ជាប់ថ្លៃឈ្នួលដែលបានកំណត់ទុកជាមុននិងការធ្វើប្រៃសណីយ៍ចែកចាយឯកសារប្រសិនបើ (ប៉ុន្តែតែនៅពេល) អ្នកស្នើសុំការបង្ហាញជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
វិធីនៃការទទួលយកសំណើសម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ដើម្បីស្នើសុំការជូនដំណឹងអំពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនតាមរយៈ info@linku-s.com ។
11. ចំណុចទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការសាកសួរ
ការសាកសួរអំពីទស្សនៈសំណួរសំណួរពាក្យបណ្តឹងនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានដាក់ជូនទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។
អាស័យដ្ឋាន: Touenyams Tower 6f, 6-7-35 Kita-Shinagawa, Shinagawa-Ku, Tokyo 140-0001 ប្រទេសជប៉ុន BEENOS HR Link
អ្នកត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន: Yoursuke Okazaki
ទំនាក់ទំនង: info@linku-s.com
នីតិវិធីនៃការកែប្រែគោលការណ៍ភាពឯកជន
BEENOS HR Link អាចផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ភាពឯកជនតាមតម្រូវការ។ ទោះយ៉ាងណាក្នុងករណីដែលមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលទាមទារឱ្យមានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់តាមច្បាប់គោលនយោបាយភាពឯកជនបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើដែលយល់ព្រមនឹងការផ្លាស់ប្តូរដោយ BEENOS HR Linkhrink_ ។ លើសពីនេះទៀត BEENOS HR Link នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៃកាលបរិច្ឆេទនិងមាតិកានៃគោលការណ៍ភាពឯកជនបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរដោយបង្ហាញវានៅលើគេហទំព័រឬដោយមធ្យោបាយសមស្របណាមួយផ្សេងទៀតឬជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 19 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020
កែលម្អនៅលើខែកុម្ភៈ 1, 2021
ពិនិត្យឡើងវិញនៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธี BEENOS HR Link Inc. ( "BEENOS HR Link") กระบวนการ Linkus ( "บริการ") ข้อมูลของผู้ใช้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูล BEENOS HR Link รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้และวิธีการรวบรวม
"ข้อมูลผู้ใช้" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้ใช้ประวัติความเป็นมาของการดำเนินการเกี่ยวกับบริการการสื่อสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นหรือสะสมในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ใช้และที่รวบรวมโดย BEENOS HR Link ตามความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบาย. ข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมโดย BEENOS HR Link ผ่านบริการจะเป็นดังนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการรวบรวม
(1) ข้อมูลที่จัดทำโดยข้อมูลผู้ใช้ที่ให้ไว้โดยผู้ใช้เพื่อใช้บริการมีดังนี้:
·ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ผู้ใช้เช่นชื่อวันเดือนปีเกิดเพศและอาชีพ
·ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการติดต่อเช่นที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่
·ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินเช่นข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์
·ข้อมูลภาพนิ่งรวมถึงภาพบุคคลของผู้ใช้
·ข้อมูลที่ป้อนหรือส่งโดยผู้ใช้ผ่านแบบฟอร์มอินพุตหรือวิธีการอื่นที่กำหนดโดย BEENOS HR Link
(2) ข้อมูลที่ให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากการอนุญาตของผู้ใช้ในความร่วมมือเมื่อผู้ใช้อนุญาตให้มีความร่วมมือกับบริการอื่น ๆ เช่นบริการเครือข่ายสังคมข้อมูลต่อไปนี้จะถูกรวบรวมจากบริการภายนอกที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาที่ตกลงกันในเวลาของ การอนุมัติ:
· ID ที่ใช้โดยผู้ใช้สำหรับบริการภายนอก
·ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้อนุมัติการเปิดเผยต่อ บริษัท พันธมิตรเนื่องจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(3) ข้อมูล BEENOS HR Link รวบรวม BEENOS HR Link อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานของบริการ ข้อมูลนี้มีข้อมูลต่อไปนี้:
·ผู้อ้างอิง
· ที่อยู่ IP.
·ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์
·ตัวระบุเช่นคุกกี้อาดิด, IDFA
2. การจัดการข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อและข้อมูลนามแฝง
ปัจจุบัน บริษัท ไม่ได้สร้างข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ (หมายถึงข้อมูลที่ดำเนินการโดยไม่ระบุชื่อตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล; เช่นเดียวกันจะใช้กับที่นี่) หาก บริษัท สร้างข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อหรือให้กับบุคคลที่สาม บริษัท จะต้องใช้ข้อควรระวังในการจัดการความปลอดภัยตามกฎที่กำหนดแยกต่างหากสำหรับการจัดการข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ หาก บริษัท สร้างหรือรวบรวมข้อมูลนามแฝง (หมายถึงข้อมูลประมวลผลแบบนามแฝงตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนี้จะใช้ในการใช้งานที่นี่) บริษัท จะใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและใช้ความระมัดระวังเพื่อการจัดการความปลอดภัยตาม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จะไม่ให้ข้อมูลนามแฝงต่อบุคคลที่สามยกเว้นตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เฉพาะของการใช้ข้อมูลผู้ใช้มีดังนี้
(1) ให้รักษาปกป้องและปรับปรุงการบริการโดยการลงทะเบียนการตรวจสอบตัวตนการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้บันทึกการตั้งค่าผู้ใช้และการคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้งาน
(2) สำหรับการวัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้และการวัดพฤติกรรม
(3) ส่งมอบให้ระบุและวัดผลกระทบของการโฆษณา
(4) เพื่อให้ข้อมูลบริการและตอบคำถาม
(5) ตอบสนองต่อการกระทำเพื่อการละเมิดกฎและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการ ("นโยบาย ฯลฯ ")
(6) สำหรับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ฯลฯ
4. คอนโทรลเลอร์และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
คอนโทรลเลอร์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดย บริษัท คือ BEENOS HR Link Inc. (บริษัท จดทะเบียนในญี่ปุ่นภายใต้การลงทะเบียนหมายเลข 0107-01-040200) บริษัท เป็นตัวแทนของผู้ควบคุมและแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายธุรการส่วนบุคคลให้กับฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการแบ่งนั้นจะอำนวยความสะดวกและกำกับดูแลกิจกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการจัดการข้อมูลดังกล่าวที่เหมาะสม
BEENOS HR Link Inc.
E-mail: privacy@tenso.com
หัวหน้างานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: Yousuke Okazaki
ติดต่อ: info@linku-s.com
5. วิธีการแจ้งเตือนการตีพิมพ์การได้รับความยินยอมหรือขอให้หยุดการใช้งาน
ผู้ใช้อาจร้องขอการระงับหรือการใช้ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการตั้งค่าบริการซึ่งเหตุการณ์ BEENOS HR Link จะหยุดการใช้ข้อมูลดังกล่าวทันที เนื่องจากเนื้อหาบางอย่างของข้อมูลผู้ใช้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการ BEENOS HR Link อาจหยุดที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลผู้ใช้หลังจากถอนตัวของผู้ใช้จากการเป็นสมาชิกบริการในลักษณะที่กำหนดโดย Beebos HR Link
6. บทบัญญัติต่อบุคคลที่สาม
BEENOS HR Link จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ระหว่างข้อมูลผู้ใช้กับบุคคลที่สาม (รวมถึงบุคคลใด ๆ นอกประเทศญี่ปุ่น) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่สิ่งนี้ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ หรือเพื่อตอบสนองต่อการสอบถามจากหน่วยงานสืบสวน ฯลฯ สิ่งนี้ไม่ได้ใช้กับกรณีที่ BEENOS HR Link ให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม
7. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่มี.
8. การเปิดเผยข้อมูล / การแก้ไข / การลบข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะตอบสนองต่อการร้องขอการเปิดเผยการเพิ่มการลบการลบการยกเลิกการใช้งานการเลิกจ้างให้กับบุคคลที่สามและการแจ้งเตือนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลการถอนเงินยินยอม (ตามที่เกี่ยวข้อง) และการเปิดเผยข้อมูลที่สาม บันทึกปาร์ตี้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามหากคำขอดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อาจไม่ตอบสนองต่อการร้องขอ
9. วิธีการรับการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อทำการร้องขอการเปิดเผยการแก้ไขการเพิ่มการลบการหยุดการใช้งานการกำจัดหรือการหยุดบทบัญญัติต่อบุคคลที่สามของข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำขออื่น ๆ โปรดกรอกแบบฟอร์มการร้องขอตามขั้นตอนที่กำหนดแยกต่างหากโดย บริษัท และส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ผู้ติดต่อด้านล่าง
ในกรณีที่มีการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลโปรดแนบค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและส่งเอกสารการจัดส่งเอกสารหาก (แต่เมื่อเฉพาะเมื่อ) คุณขอเปิดเผยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
10. วิธีการรับการร้องขอสำหรับการแจ้งเตือนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อขอแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อ บริษัท ที่ info@linku-s.com
11. จุดติดต่อสอบถามข้อมูล
สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นคำถามข้อร้องเรียนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อด้านล่าง
ที่อยู่: Gotenyama Trust Tower 6F, 6-7-35 Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, โตเกียว 140-0001 ญี่ปุ่น BEENOS HR Link Inc.
หัวหน้างานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: Yousuke Okazaki
ติดต่อ: info@linku-s.com
12. ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว
BEENOS HR Link อาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวตามต้องการ อย่างไรก็ตามมีให้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวหลังจากการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้กับผู้ใช้ที่ยินยอมในการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กำหนดโดย BEENOS HR Link นอกจากนี้ BEENOS HR Link จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวันที่และเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวหลังจากการเปลี่ยนแปลงโดยการแสดงบนเว็บไซต์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2020
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2022

यस गोपनीयता नीति कसरी BEENOS HR Link Inc. जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ( "BEENOS HR Link") Linkus ( "सेवा") व्यक्तिगत डाटा सहित प्रयोगकर्ताको जानकारी प्रक्रियाहरु।

1. डाटा BEENOS HR Link प्रयोगकर्ताको बारेमा स collect ्कलन गर्नुहोस् र यो कसरी स collected ्कलन गरिएको छ
यस गोपनीयता नीतिमा प्रयोगकर्ता सूचना "प्रयोगकर्ताको पहिचान, वा प्रयोगकर्ताको उपकरणहरू सहितको कार्यको लागि जानकारीको लागि जानकारी हुनेछ र यस गोपनीयताका बारे जडान गरिएको छ। नीति। प्रयोगकर्ता जानकारी BEENOS HR Link द्वारा संकलन गरिएको सेवाको रूपमा हुनेछ, यो कसरी संकलित हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ।
(1) प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता जानकारी द्वारा प्रदान गरिएको जानकारी निम्न अनुसार छ:
प्रयोगकर्ता प्रोफाइल जस्तै नाम, जन्म मिति, सेक्स, र पेशा को मिति।
सम्पर्क जानकारी सम्बन्धित जानकारी जस्तै ई-मेल ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, ठेगाना।
क्रेडिट विधिहरू सम्बन्धित छ जस्तै क्रेडिट कार्ड जानकारी, बैंक खाता जानकारी, इलेक्ट्रोनिक पैसा जानकारी।
· अवरुद्ध छवि जानकारी सहित प्रयोगकर्ताको चित्र सहित।
Atrafulteement वा प्रयोगकर्ता द्वारा इनपुट फारम वा अन्य विधिहरू मार्फत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रसारित _benos_hr_link_link_ द्वारा निर्धारित।
(2) सहयोगमा प्रदान गरिएको जानकारी सहयोगमा उपलब्ध गराइएको जानकारी जब प्रयोगकर्ताले अन्य सेवाहरु संग सहयोग को लागी सामाजिक नेटवर्किंग सेवाहरु को रूप मा, निम्न जानकारी सामग्री मा आधारित सामग्री मा आधारित सम्बन्धित बाह्य सेवा बाट संकलन गरिनेछ स्वीकृति:
Aulder बाह्य सेवाको लागि प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग गरिएको छ।
Anford Anfer जानकारी जुन प्रयोगकर्ताले पार्टनर कम्पनीमा खुलासाको लागि अनुमोदन गरेको छ। प्रासंगिक बाह्य सेवाको गोपनीयता सेटिंगको कारण।
(3) सूचना BEENOS HR Link को सेवाको पहुँचको बारेमा जानकारी संकलन गर्न सक्दछ। यस जानकारीमा निम्न जानकारीहरू समावेश छन्:
Aberiper।
· AMP ठेगाना।
सर्भर पहुँच लग को बारे मा जानकारी।
Puntious जस्तै कुकी, विज्ञापन, IDFA।
2. अज्ञात जानकारी र psedaudonamized जानकारी सम्बोधन गर्दै
कम्पनीले हाल अज्ञात जानकारी सिर्जना गर्दैन (यसको अर्थ व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षणमा परिभाषित गरिएको रूपमा प्रशोधित जानकारी; उही रूपमा लागू हुनेछ)। यदि कम्पनीले अज्ञात जानकारी सिर्जना गर्दछ वा तेस्रो पक्ष प्रदान गर्दछ, कम्पनीले अज्ञात जानकारी ह्यान्डल गर्ने छुट्टै निर्धारित नियमहरूको लागि सावधानीपूर्वक निर्धारित नियमहरूको लागि सावधानी अपनाउनु पर्छ। यदि कम्पनीले PSEDADMAMICIINGICIING जानकारी (अर्थ कल्पनात्मक रूपमा putudmaimnamed जानकारीहरू व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षणमा परिभाषित गरिएको छ र यसको साथ लागू गर्नेछन भने कम्पनीले यसलाई प्रयोग गर्नेछ कानून र नियमहरु व्यक्तिगत जानकारी को संरक्षण संग सम्बन्धित। कम्पनीले व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षण सम्बन्धी कार्यालय र नियमहरूको अनुरूप तेस्रो पक्षहरूलाई pssudon कोरिन्थी जानकारी प्रदान गर्दैन।
'उद्देश्य
प्रयोगकर्ता जानकारीको प्रयोगको विशिष्ट उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्।
(1) प्रबन्ध, पहिचान प्रमाणिकरण, प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण, प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण अभिलेखहरू, र प्रयोग शुल्क बस्ती गणनाहरू, संरक्षण गर्नुहोस्, संरक्षण गर्नुहोस् र सुधार गर्न र सुधार गर्न।
(2) प्रयोगकर्ता ट्राफिक मापन र व्यवहार मापनका लागि।
(3) विज्ञापनको प्रभावलाई छुटकारा दिन, संकेत गर्न, र विज्ञापनहरू मापन गर्नुहोस्।
(4) सेवा जानकारी प्रदान गर्न र सोधपुछको जवाफ दिन।
(5) सेवा र नीतिहरूको उल्लंघन गर्नका लागि कार्यहरूमा प्रतिक्रिया दिन ("नीतिहरू, आदि।"),
(6) नीतिहरूमा परिवर्तनको सूचित गर्न, आदि।
Content। व्यक्तिगत जानकारीको नियन्त्रण र व्यवस्थापन
कम्पनी द्वारा आयोजित व्यक्तिगत जानकारी को नियन्त्रणकर्ता BEENOS HR Link (जापानमा दर्ता गरिएको कम्पनी दर्ता छैन। 0107-0400200)। कम्पनीले नियन्त्रणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र व्यक्तिगत जानकारी व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत जानकारी प्रबन्ध गर्न जिम्मेवार डिभिजनका लागि नियुक्त गर्दछ र त्यस्ता जानकारीको उचित व्यवस्थापन मार्फत व्यक्तिगत जानकारीको रक्षा गर्नका लागि गतिविधिहरूको सुपरिवेक्षण गर्नेछ।
BEENOS HR Linklink_ ING।
ई-मेल: गोपनीयता @teno.com.com
व्यक्तिगत जानकारी सुपरवाइज सुपरवाइजर: Yousuky Okaaaaki
सम्पर्क: Info@linku-s.com
New। सूचना, प्रकाशन, सहमति, वा प्रयोगको विचको लागि अनुरोध
एक प्रयोगकर्ताले सेवा सेटिंग्स द्वारा संग्रह वा सबै वा प्रयोगकर्ता जानकारी को एक हिस्सा को निलम्बन अनुरोध गर्न सक्छ, जसमा कुन घटनाको प्रयोगले तुरुन्तै त्यस्ता जानकारीको प्रयोग रोक्दछ। प्रयोगकर्ता जानकारीका केही सामग्रीहरू सेवा प्रावधानको लागि अनिवार्य छ, BEENOS HR Link प्रयोग गर्न रोक्न सक्छन सेन्टबोस एचआर लिंकबाट निर्धारित र प्रयोग गर्न सक्दछ।
Adrah। तेस्रो पक्षलाई प्रावधान
BEENOS HR Linkl कुनै पनि एक कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्दैन (जापान बाहिर कुनै व्यक्ति सहित) प्रयोगकर्ताहरूको पूर्व सहमति बिना नै जापान सहित)। तथापि, तथापि, स्थानीय जानकारी संरक्षण कानून र नियमहरू अन्तर्गत जमिनमा रहेको अवस्थामा, वा अनुसन्धान एजेन्सीहरूबाट खोजी गर्ने प्रतिक्रियामा, यो घटनामा लागू हुँदैन जहाँ _benos_hr_link_link_ मा लागू हुन्छ।
Personal। व्यक्तिगत जानकारीको साझेदारी
केही होइनन्।
PEESTET
कम्पनीले खुला, संशोधन, थपिएको, यो प्रयोगको प्रयोगको लागि अनुरोध गरेको छ। पार्टी रेकर्डहरू निजी जानकारीको संरक्षण सम्बन्धी पार्टी रेकर्डहरू अनुसार। यद्यपि, यदि यस्तो अनुरोध कानून र नियमहरूले प्रदान गरेको आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भने कम्पनीले अनुरोधलाई प्रतिक्रिया दिन सक्दैन।
For। व्यक्तिगत जानकारीको खुलासाको लागि अनुरोध स्वीकार गर्ने विधि
खुलासा, संशोधन, अप्रशोधन, व्यक्तिगत जानकारी, वा अन्य अनुरोधहरूको कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्ने क्रममा, कृपया प्रक्रियाको साथ निर्दिष्ट अनुरोधकर्तालाई समेट्नुहोस् र यसलाई सम्पर्क ठेगानामा मेल मार्फत पठाउनुहोस्। प्रकटीकरणको लागि अनुरोधको क्रममा, कृपया पूर्वनिर्धारित शुल्क, र कागजात डेलिभरी पोस्टेज लगाउनुहोस् यदि मात्र हो भने तपाईं लिखित रूपमा खुलासामा अनुरोध गर्नुहोस्।
10. व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोगको उद्देश्यको सूचनाको लागि अनुरोध स्वीकार गर्ने विधि
व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोगको उद्देश्यको सूचना अनुरोध गर्न अनुरोध गर्नुहोस्, कृपया जानकारी फेला पार्नुहोस् @linku-s.com मा कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
11. सोधपुछका लागि सम्पर्क पोइन्टहरू
विचार, प्रश्नहरु, गुनासो, र अन्य मामलाहरु प्रयोगकर्ता जानकारी को ह्यान्डलिंग को बारे मा तलको सम्पर्क मा पेश गरिनेछ।
ठेगाना: Geanenama ट्रस्ट टावर 6f, -7--75-75-75 k किलोला-शिनगावा, शिनटावा-केू, जापान _ बग्नु पर्ने
व्यक्तिगत जानकारी सुपरवाइज सुपरवाइजर: Yousuky Okaaaaki
सम्पर्क: Info@linku-s.com
12. गोपनीयता नीति परिमार्जन प्रक्रियाहरू
BEENOS HR Link_ गोपनीयता नीतिलाई आवश्यकताको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दछ। तथापि, प्रदान गरिएको कुनै पनि परिवर्तनले कानून र नियमहरूको अन्तर्गत नियम र नियमावली, गोपनीयता नीति, परिवर्तनकर्तालाई लागू हुने प्रयोगकर्तामा लागू हुने प्रयोगकर्ताको सहमति आवश्यक छ। थप रूपमा, BEENOS HR Link LEDED पछि फेला पार्नुहोस् यो परिवर्तन पछि, वेबसाइटमा वा कुनै अन्य उपयुक्त माध्यमबाट, वा कुनै पनि अन्य उपयुक्त साधन द्वारा प्रदर्शन गर्नुहोस्, वा यसको प्रयोगकर्तालाई सूचित गर्नेछ।

जुन 19, 2020 मा स्थापित
फेब्रुअरी 1, 2021 मा संशोधित
अप्रिल 1, 2022 मा संशोधित